Damaged Hair

Bhringraj Hair OilBhringraj Hair Oil

Bhringraj Hair Oil

$19.99

Gives complete nourishment to hair and scalp

Shikakai Hair MaskShikakai Hair Mask

Shikakai Hair Mask

$14.99

Deep conditioning for dry, damaged hair